Jak najít pomoc, podporu a fungující řešení online nebo osobně?

jsem
průvodce
na cestě
k sobě

o mně | Osobní rozvoj

jsem osobní kouč

Jsem profesionální transformační kouč.

Provázím klienty, kteří hledají cestu k sobě, nevědí, jak dál v životě, v práci nebo podnikání. Soustředím se na ty, kteří chtějí opustit staré nefunkční programy a nastartovat nové nebo chtějí zdokonalit již fungující metody. Pomáhám ve vztahu k sobě i mezi partnery.

Říkám pravdu a dodržuji dohody. Prošel jsem certifikovaným koučinkovým výcvikem a vyznávám etický kodex a metodiku ICF (Mezinárodní federace koučů). Ve svém životě jsem dospěl k přehodnocení svého životního směřování. Hledal jsem svoje talenty, poslání a přidanou hodnotu pro lidi. Vnímám silnou potřebu pomáhat.

Mayský strom života definuje typ energie, která nás provází. Podle něj disponuji posláním a energií, která se nazývá KAME (transformace – změna). To mi pomohlo pojmenovat, kde můžu být nejvíce užitečný – být součástí Vaší změny s respektem k Vašim hodnotám. Důvěra, že to dokážete. Věřím v sílu myšlenky.

První velký krok je „Rozhodnout se“.


Můj příběh

Ve 23 letech jsem vystoupil z komfortní zóny a vydal se z Vysočiny do Prahy poznat sám sebe, svoje schopnosti a dovednosti. Nastoupil jsem do korporace, velké banky v roli klientského pracovníka.

Moje potřeba učit se a poznávat nové věci mě vedla dál přes osobního bankéře, lektora prodejních dovedností, aplikačního manažera až po IT test manažera s projektovým vedením lidí. Po 18 letech jsem se opět rozhodl vystoupit z komfortní zóny a opustil jsem jistotu plného úvazku v korporaci.

V průběhu svého života jsem hledal sám sebe, překonával programy svých předků, které mi již neslouží. Pracoval jsem s otázkami typu motivace, jak si zvýšit sebevědomí, jak se naučit sebelásce, jak být sám sebou, hledal jsem smysl života, řešil rozvod, hledal světlo v životě a již několik let se zabývám osobním rozvojem, posouváním svých silných stránek. Pojmenoval jsem si několik svých klíčových hodnot, svůj smysl života a našel to, co mě baví a je mou silnou stránkou.

Jsem transformační kouč a naplňuje mě pomáhat lidem v životních i pracovních otázkách.

#transformacnikouc

koučink

Co je koučování (Coaching)

Jde o způsob hledání řešení vzniklé situace nebo o nástroj osobního rozvoje, kdy chcete svůj osobní nebo profesní život určitým způsobem posunout, změnit programy, které už nepotřebujete, nebo prohloubit dovednosti, které jsou na Vás unikátní.

Představte si prostor, kde jste v plné pozornosti, naslouchání a důvěře. Prostor, kde můžete promýšlet komfortní i nekomfortní otázky, na které hledáte odpověď, a přiznáte si, že přišel čas je otevřít.

Do koučování nepatří hodnocení ani rady kouče. Jde o precizní komunikační dovednost, kde jste na základě vhodných otázek pobízeni pojmenovávat a přemýšlet v roli největšího znalce na svůj život.

Koučovací sezení na zkoušku

Toto setkání je bezplatné a trvá přibližně 60 minut.

Zeptáte se mě na vše, co Vás ohledně koučování zajímá.

Seznámíte mě s Vaším tématem.

Poznáte moji energii.

Získáte možnost koučování zažít a vyhodnotit, zda je to Vaše cesta.

Vycítíte, zda si vzájemně lidsky sedíme a dokážeme spolupracovat.

Rozhodnete se, zda se domluvíme na podmínkách spolupráce.

 

ICF (International Coach Federation)

Mezinárodní federace koučů (International Coach Federation) od roku 1995 určuje standardy koučování ve více než 140 zemích, uděluje profesní certifikace a akredituje vzdělávací programy institucí po celém světě.

ICF je celosvětovou podpůrnou organizací pro profesionální kouče ve všech specializacích. Ať už jde např. o životní, kariérový či manažerský koučink, ICF je hybnou silou v rozvoji profese kouče a jeho standardů.

Etický kodex ICF zavazuje kouče k čestnosti, spravedlnosti, profesionalitě, mlčenlivosti, integritě a respektu, jak ve vztahu ke klientům, tak i k jejich tématům.

řešení | změna

otázky a odpovědi

Zkuste si odpovědět na následující otázky. Pokud budou Vaše odpovědi kladné, pak dává smysl, abychom se potkali.

 • Jsem ochotný(á) věnovat svému záměru čas?
 • Jsem si vědom(a), že z našich sezení budou vznikat aktivity, na kterých budu pracovat ve svém volném čase?
 • Za předpokladu, že stejnými činy není možné dosáhnout jiných výsledků, jsem připraven(a) pustit se i mimo svoji komfortní zónu?
 • Chci?

Téměř cokoliv, pokud máte motivaci věci skutečně posouvat a ochotu vystoupit ze své komfortní zóny.

Pro příklad uvádím některá témata, kde Vám mohu pomoci:

 • nalezení svého místa
 • opuštění starých nefunkčních programů a nastartování nových
 • nedostatek sebedůvěry
 • nastartování svých projektů a podnikání
 • hledání cesty k sobě
 • sebeláska
 • nízká životní energie
 • cesta ke štěstí
 • partnerské vztahy
 • strach
 • sebekoučink
 • nespokojenost
 • time management
 • změna návyku
 • vnitřní klid
 • zacyklení
 • stud
 • žití svého života a ne života někoho jiného
 • hledání silných stránek
 • změna práce
 • afirmace
 • zlozvyk
 • vylepšení svých silných dovedností

Setkáváme se osobně v místě dle domluvy. Koučink online nebo po telefonu je dnes již standardem a fungující možností. Setkání trvá 60 – 75 minut. Počet sezení záleží na dohodě podle situace, zda hledáme řešení akutní nebo dlouhodobé. U životních témat, kde je žádoucí nastavit a ukotvit nový směr, očekávejte 12 sezení. U oblastí, kde hledáte okamžité řešení, můžete čekat přibližně tři sezení.  První setkání je nezávazné a bezplatné, jeho cílem je poznat se a vyjasnit očekávání.

Je to možné, pokud hledáte nasměrování nebo si potřebujete urovnat myšlenky. Často však pracujeme s návykem nebo situací, která vyžaduje více setkání.

Velmi záleží, zda máte akutní téma, kde hledáte okamžité řešení, nebo zda máte v úmyslu komplexní posun v tématech, která se ve Vašem životě objevují. Může jít i o změnu, kterou chcete pojmenovat a zavést do života. Obvykle se počet sezení pohybuje mezi 3 až 12. Doporučuji 6 nebo 12 sezení. Frekvence setkávání záleží na Vašich časových možnostech. Doporučuji jednou týdně nebo jednou za čtrnáct dní. Je možná i kombinace rychlejšího začátku a následného zvolnění frekvence.

 • Trénink – je založen zejména na praktickém nácviku Vašich dovedností a schopností.
 • Mentoring – dochází k tomu, že zkušenější „mentor“ v dané dovednosti předává své znalosti a zkušenosti.
 • Terapie – je metoda, která se zabývá situacemi a chováním, které mají příčinu v minulosti, kdy je cílem odhalit tyto příčiny nebo porozumět souvisejícímu chování.
 • Koučink – je metoda zaměřená na řešení, na budoucnost, vede koučovaného individuálním způsobem k objevení jeho vlastní cesty, aby dosáhl změny. Kouč oproti jiným metodám neradí, ale provází a zaměřuje se na uvědomění, která si koučovaný pojmenovává.

První setkání je bezplatné, cílem je se poznat a potvrdit si, že spolu chceme spolupracovat na Vašich záměrech. Cenu ovlivňuje zejména délka dohodnuté spolupráce a čas potřebný pro cestování, pokud se potkáváme osobně.

co říkají moji klienti

S Mírou se znám dlouhou řadu let, nicméně v posledních 15 letech jsem ho mimo jiné vnímal jako velmi úspěšného bankéře a manažera, lektora prodejních dovedností a člověka, který velmi intenzivně pracoval na svém osobním rozvoji. To, že se Míra věnuje profesionálně koučinku, vnímám jako naprosto přirozené a logické vyústění jeho kariéry. Absolvoval jsem půlroční koučink, kde hlavním tématem bylo, jak nastartovat a realizovat projekt, který jsem již dlouhou dobu nosil ve své hlavě. Ujasnil jsem si změny ve svém životě, kterých jsem chtěl a musel dosáhnout, aby byl projekt úspěšný od samého počátku. Našel jsem další možné cesty k dosažení cíle a nalezl také nové pohledy, se kterými významně vyrostla moje výkonnost i nadhled. Koučink a spolupráci s Mírou doporučuji 100 % lidem, kteří tápají, hledají se, chtějí udělat změnu anebo naopak nechtějí a potřebují utvrdit, že cesta, po které jdou, je ta správná. Pravidelná setkání byla velmi příjemná a na konci každého jsem se již těšil na další.
Aleš Prchal
Nadšenec v oblasti vín a vinařství
Do prvního sezení s Mírou jsem toho o koučinku moc nevěděl a neměl jsem tedy tušení, co od toho očekávat. Hned na začátku mi předal veškeré informace, díky kterým jsem získal povědomí o tom, co mě bude čekat, když se rozhodnu pokračovat. Šel jsem do toho a nelituji ani vteřiny mého času, který jsem do toho investoval. Míra mě vedl a směroval, ale při tom za mě nerozhodoval – nechal mě jít si svou cestou, zvolit si témata/oblasti, kterým se chci věnovat. Krok za krokem jsem se díky jeho vedení dostal až k vytvoření potřebných návyků a jejich úspěšnému zavedení do mého běžného života. Byl jsem překvapen, jak rychle to najednou šlo. Sám jsem se o to pokoušel poslední roky již několikrát, ale bez valného úspěchu a až díky Mírově vedení se mi to konečně podařilo. Mohu ho vřele doporučit.
Ladislav Ocásek
Produktový manažer
Před prvním setkáním jsem ani přesně nevěděl, co to ten koučink (coaching) vlastně je. Byl jsem zvědavý a očekával vše možné. Setkání, kde mi někdo bude říkat, co musím dělat, co dělám špatné a já si budu připadat jako malý děcko před rodiči. Musím ale říct, že opak je pravdou. Již na začátku setkání mi bylo srozumitelně vysvětleno, co koučink (coaching) je, jak budou setkání probíhat a jaké budou naše role. Míra tak nebyl ten, před kým bych měl nějaké obavy, kdo by mě přiváděl do nepříjemných situací a díval se na mě skrze prsty. Stal se během našich společných setkání mým parťákem, člověkem, který naslouchal a dokázal mi nastavit zrcadlo takovým způsobem, abych se viděl a dokázal si na spoustu věcí odpovědět sám, aniž bych se u toho cítil nepříjemně. Ze setkání jsem měl skvělý a příjemný pocit, proto bylo pro mne mnohem jednodušší si o věcech povídat a přicházet tak na možná řešení sám - společně. Často se u každé profese říkává, že je to vždy o lidech a v tomto případě je Míra člověk na správném místě.
Robert Shweiki
Datový specialista
Spolupráce s Jaromírem byla pro můj pracovní i osobnostní rozvoj velkým přínosem. Ve svém oboru je skutečným profesionálem, který při svém povolání uplatňuje nesmírně laskavý i vřele lidský přístup. Pod jeho vysoce empatickým vedením jsem dokázala zcela nenásilným způsobem provést změny, které by bez odborného náhledu (a zdravého nadhledu) měly jen malou šanci na úspěch. Jedním slovem tedy - děkuji, Jaromíre! Máte dar, díky nemůž dokážete v člověku znovu zažehnout víru ve vlastní potenciál a jenž působí jako hojivý balzám na duši.
Veronika Bláhová
Pracovnice v sociálních službách
Na Jaromíra jsem se obrátila, když jsem byla nespokojená se svým životem. Měla jsem pocit, že manžel a skoro dospělé děti jsou na mě závislé a já jsem tady jen pro to, abych naplňovala jejich potřeby. Nikde jsem neviděla prostor pro sebe. Za pomoci Jaromíra se mi podařilo odkrýt to, že vše je v mé hlavě a že dokážu toto nastavení změnit. Nyní jsem spokojená s tím, jak jsem si osvojila návyky, které mi pomáhají naplňovat moji potřebu žít jinak. Opět jsem pocítila radost z práce a získala jsem prostor sama pro sebe, kdy se mohu věnovat aktivitám, které mi život zpříjemňují. Jaromír je vnímavý a empatický posluchač.
Ivona Hönigerová
Manažerka kvality
Míra mi pomáhal jako kouč s problémem časové disbalance a sebekázně. Zkusila jsem za život více koučů s primárně podobnými problémy, ale až nyní se mi povedlo najít rovnováhu. Míra měl konstruktivní vedení a po našich setkáních vždy udělal zápis. To se hodilo, protože jsem si i já připomněla, kde přesně jsme byli minule, a sama viděla ten osobní posun. Nikde nebyl cítit nátlak, rady, soud, a to je to hlavní. Míru bych opravdu doporučila, protože i když se to ze začátku nemusí zdát, dlouhodobější a systematická spolupráce ovoce přinese.
Petra Bartovská
Test manager

kontakt

© 2021 Jaromír Otava. All rights reserved.