Jak najít pomoc, podporu a fungující řešení online nebo osobně?


Umožňuji
manažerům
a podnikatelům
životní a pracovní
změny

o mně | Osobní rozvoj

jsem osobní kouč

Jsem profesionální transformační kouč.

Zaměřuji se na změny v rovině životních, osobních a pracovních témat. Pomáhám manažerům a podnikatelům pojmenovat, co přesně chtějí a dosáhnout toho!

Zlepšení, kde se vzájemná spolupráce může projevit najdete v sekci „Skutečná změna“.

Říkám pravdu a dodržuji dohody. Prošel jsem certifikovaným koučinkovým výcvikem a vyznávám etický kodex a metodiku ICF (Mezinárodní federace koučů). Ve svém životě jsem dospěl k přehodnocení svého životního směřování. Hledal jsem svoje talenty, poslání a přidanou hodnotu pro lidi. Vnímám silnou potřebu pomáhat.

Mayský strom života definuje typ energie, která nás provází. Podle něj disponuji posláním a energií, která se nazývá KAME (transformace – změna). To mi pomohlo pojmenovat, kde můžu být nejvíce užitečný – být součástí Vaší změny s respektem k Vašim hodnotám. Důvěra, že to dokážete. Věřím v sílu myšlenky.

První velký krok je „Rozhodnout se“.

0 +
Odkoučované hodiny dle ICF kompetencí


Můj příběh

Ve 23 letech jsem vystoupil z komfortní zóny a vydal se z Vysočiny do Prahy poznat sám sebe, svoje schopnosti a dovednosti. Nastoupil jsem do korporace, velké banky v roli klientského pracovníka.

Moje potřeba učit se a poznávat nové věci mě vedla dál přes osobního bankéře, lektora prodejních dovedností, kde jsem se poprvé setkal s koučovacím přístupem, dále přes aplikačního manažera až po IT test manažera s projektovým vedením lidí. Po dlouhých letech jsem se následně opět rozhodl vystoupit z komfortní zóny a pustil se na cestu blízkou mému srdci, kde můžu uplatnit vše, v čem jsem výjimečný, cestou profesionálního kouče.

V průběhu svého života jsem hledal sám sebe, překonával programy svých předků, které mi již nesloužily. Pracoval jsem s otázkami typu motivacesebevědomí, asertivita, učení se sebelásce, jak být sám sebou, hledal jsem smysl života, řešil rozvod a od roku 2013 se zabývám osobním rozvojem, posouváním svých silných stránek. Pojmenoval jsem si několik svých klíčových hodnot, svůj smysl života a našel to, co mě baví a je mou silnou stránkou.

Jsem transformační kouč a naplňuje mě pomáhat lidem v životních i pracovních tématech.

#transformacnikouc

koučink

Co je koučování (Coaching)

Jde o způsob hledání řešení vzniklé situace nebo o nástroj osobního rozvoje, kdy chcete svůj osobní nebo profesní život určitým způsobem posunout, změnit programy, které už nepotřebujete, nebo prohloubit dovednosti, které jsou na Vás unikátní.

Představte si prostor, kde jste v plné pozornosti, naslouchání a důvěře. Prostor, kde můžete promýšlet komfortní i nekomfortní otázky, na které hledáte odpověď, a přiznáte si, že přišel čas je otevřít.

Do koučování nepatří hodnocení ani rady kouče. Jde o precizní komunikační dovednost, kde jste na základě vhodných otázek pobízeni pojmenovávat a přemýšlet v roli největšího znalce na svůj život.

Koučovací sezení na zkoušku

Toto setkání je bezplatné a trvá přibližně 60 minut.

Zeptáte se mě na vše, co Vás ohledně koučování zajímá.

Seznámíte mě s Vaším tématem.

Poznáte moji energii.

Získáte možnost koučování zažít a vyhodnotit, zda je to Vaše cesta.

Vycítíte, zda si vzájemně lidsky sedíme a dokážeme spolupracovat.

Rozhodnete se, zda se domluvíme na podmínkách spolupráce.

 

ICF (International Coach Federation)

Mezinárodní federace koučů (International Coach Federation) od roku 1995 určuje standardy koučování ve více než 140 zemích, uděluje profesní certifikace a akredituje vzdělávací programy institucí po celém světě.

ICF je celosvětovou podpůrnou organizací pro profesionální kouče ve všech specializacích. Ať už jde např. o životní, kariérový či manažerský koučink, ICF je hybnou silou v rozvoji profese kouče a jeho standardů.

Etický kodex ICF zavazuje kouče k čestnosti, spravedlnosti, profesionalitě, mlčenlivosti, integritě a respektu, jak ve vztahu ke klientům, tak i k jejich tématům.

řešení | změna

otázky a odpovědi

Zkuste si odpovědět na následující otázky. Pokud budou Vaše odpovědi kladné, pak dává smysl, abychom se potkali.

 • Jsem ochotný(á) věnovat svému záměru čas?
 • Jsem si vědom(a), že z našich sezení budou vznikat aktivity, na kterých budu pracovat ve svém volném čase?
 • Za předpokladu, že stejnými činy není možné dosáhnout jiných výsledků, jsem připraven(a) pustit se i mimo svoji komfortní zónu?

Téměř cokoliv, pokud máte motivaci věci skutečně posouvat a ochotu vystoupit ze své komfortní zóny.

Pro příklad uvádím některá témata, kde Vám mohu pomoci:

 • hledání cesty k sobě
 • opuštění starých nefunkčních programů a nastartování nových
 • nedostatek sebedůvěry
 • nastartování svých projektů a podnikání
 • kam směřuji
 • sebeláska
 • nízká životní energie
 • cesta k rovnováze
 • partnerské vztahy
 • strach
 • nespokojenost
 • time management
 • změna návyku
 • vnitřní klid
 • zacyklení
 • work-life balance
 • potřebuji udělat rozhodnutí
 • hledání silných stránek
 • změna práce
 • osobní rozvoj
 • zlozvyk
 • vylepšení svých silných dovedností

Setkáváme se osobně v místě dle domluvy. Koučink online nebo po telefonu je dnes již standardem a fungující možností. Setkání trvá 60 – 75 minut. Počet sezení záleží na dohodě podle situace. Obvykle se s klienty potkávám v rozsahu 12 sezení. Zároveň je možná dohoda na 6 sezení, která je vhodná pro méně náročná témata a ukotvení nových návyků. První setkání je nezávazné a bezplatné, jeho cílem je poznat se a vyjasnit očekávání.

Je to možné, pokud hledáte nasměrování nebo si potřebujete urovnat myšlenky. Často však pracujeme s návykem nebo životní situací, která vyžaduje více setkání.

Doporučuji 12 případně 6 sezení. Frekvence setkávání záleží na Vašich časových možnostech. Doporučuji jednou týdně nebo jednou za čtrnáct dní. Je možná i kombinace rychlejšího začátku a následného zvolnění frekvence.

 • Trénink – je založen zejména na praktickém nácviku Vašich dovedností a schopností.
 • Mentoring – dochází k tomu, že zkušenější „mentor“ v dané dovednosti předává své znalosti a zkušenosti.
 • Terapie – je metoda, která se zabývá situacemi a chováním, které mají příčinu v minulosti, kdy je cílem odhalit tyto příčiny nebo porozumět souvisejícímu chování.
 • Koučink – je metoda zaměřená na řešení, na budoucnost, vede koučovaného individuálním způsobem k objevení jeho vlastní cesty, aby dosáhl změny. Kouč oproti jiným metodám neradí, ale provází a zaměřuje se na uvědomění, která koučovaný získává.

Co má větší cenu, než cítit se dobře?

První setkání je bezplatné, cílem je poznat se a potvrdit si, že spolu chceme spolupracovat na Vašich záměrech. Cenu ovlivňuje zejména délka dohodnuté spolupráce a čas potřebný pro cestování pro zakázky mimo Prahu.

Cenové balíčky v rámci osobního setkávání v Praze nebo online (cena zahrnuje přípravu a zápis ze schůzky):

 • 12 setkání – cena za sezení (60-75 minut) Kč 1900,-

 • 6 setkání – cena za sezení (60-75 minut) Kč 2300,-

 • 1 setkání – cena za sezení (60-75 minut) Kč 2500,-

 • Koučování ve firmách – cena za sezení (60-75 minut) Kč 2900,–

co říkají moji klienti

Před první schůzkou jsem měla obavy, co se vlastně bude dít, jak to bude probíhat a v hlavě se mi honila spousta myšlenek. Nečekala jsem, že pro mě tak velký problém, se kterým jsem za Jaromírem přišla, bude možné vyřešit během několik sezení. Po každém sezení jsem cítila, jak se z toho obrovského balvanu, který před sebou tlačím, stává čím dál tím menší kámen, který nakonec dokážu vzít a zahodit pryč, aby nepřekážel v cestě. Děkuji Vám za Vaši profesionalitu, vnitřní klid a nebojácné kladení otázek týkajících se témat, která by člověk raději ani neotvíral. Jaromír mi pomohl nejenom v mém tématu, ale také jsem se od něj naučila, že někdy stačí pouze pozměnit přístup, správně klást otázky a mnoho věcí se tím vyřeší. Pokud váháte, jestli do toho jít ... určitě běžte!
Tereza Ossendorfová
Vedoucí oddělení
S Jaromírem jsme se dohodli na coachingu v oblasti osobní produktivity a dosazeni stanovených cílů. Jednalo se o oblast, kde jsem měl problémy a nebyl jsem schopen splnit, co jsem si stanovil. Během každého sezení mě Jaromír navedl na vlastní identifikaci a pojmenování problému, nalezeni řešení a stanovení si dalších kroků. Jaromír mě vždy navedl správným směrem, pomohl mi podívat se na problém z jiného úhlu a uvědomit si věci, které jsem přehlížel nebo nebyl schopen identifikovat. Výsledkem několika sezeni bylo poznání sebe samotného, snížení seznamu plánovaných cílů na množství, které se dá zvládnout, vytvořeni vlastního desatera, které ovlivňuje osobní i profesní produktivitu a dosažení celkového klidu a spokojenosti v životě. Jaromíra a způsob coachingu, který vede, bych doporučil všem. Byla to nezapomenutelná zkušenost a věřím, že se opět jednoho dne vrátím, když budu potřebovat pomoci.
Robin Cihlář
Senior Risk Manager
Na koučink jsem se vždycky dívala tak trochu jako na zbytečnou věc. Říkala jsem si, že já přece vím, co chci a jak to chci. Proč by mně měl někdo, kdo mě vůbec nezná, radit, co mám dělat? K mému překvapení jsem z ukázkové hodiny odcházela již s tím, že by stálo za to koučování zkusit. V té době jsem řešila hlavně změnu v profesním životě. Je neuvěřitelně osvobozující probírat své věci s člověkem, který není ničím zatížený, není ani z mého profesního života, ani z rodiny, ani kamarád a ani nijak jinak blízký. Kouč neradí, kouč vede a pokud vede dobře, tak to je radost se nechat vést. Jaromír je přesně takový kouč, mockrát děkuji Jaromíre. Hodně se toho v průběhu mého koučování změnilo, ale celé koučování mělo velký smysl v tom, že jsem si konečně uvědomila, co bych chtěla, v čem se neustále zamotávám v kruhu a konečně kam směřuji. Pokud si nejste jisti, jestli je koučování pro Vás, tak Jaromír je určitě dobrá volba. Jaromír Vám ukáže tu správnou cestu, kterou máte před sebou a kterou ale sami nevidíte.
Petra Petrusová
Auditorka a daňová poradkyně
Vždy jsem se domnívala, že vše dokážu vyřešit sama, že mám mnoho nástrojů, jak vše zvládnout. A najednou jsem byla postavena před problém, který se mohl jevit v porovnání s těžkostmi, které můj profesní život provázely, jako zanedbatelný, a přesto výrazně a negativně ovlivňoval mou profesi a život. A najednou nefungoval jediný mnou pečlivě budovaný nástroj, jak tento problém, týkající se komunikace, mohu vyřešit. Před tímto zjištěním jsem považovala koučink za něco, bez čeho se obejdu. To, jak hluboce jsem se mýlila, jsem zjistila až po setkání s Jaromírem. Dokáže vás přimět se nad problémem zamyslet z jiného úhlu pohledu, jste schopni věci pojmenovat a vidět je tak, jak nikdy předtím, což vám otevírá velkou škálu možností, jak problém řešit a vyřešit. A to se nakonec podařilo i v mém případě, a nejenom to. Pod jeho koučováním se stáváte moudřejšími, schopnějšími a odolnějšími. Setkání s Jaromírem je velmi inspirativní a po této zkušenosti vím, kam se obrátit v případě problémů.
Světlana Jahodová
Managing Director
Rád bych předal vlastní zkušenost s Jaromírem a s naší již téměř dvouletou spoluprací. Na první schůzku jsem šel velmi skepticky. Nikdy jsem se s žádným Coachem nedomluvil. Již tehdy mě ale překvapila jeho přesnost, důslednost a smysl pro systém. Za ty 2 roky se ukázalo, že mě spolupráce s někým takovým velmi pomáhá. Dostali jsme se k tématům zlozvyků, sebevědomí, finanční situaci, plánování atd. U všech jsme se okamžitě dostali k jasnému důvodu, řešení, plánu realizace a následným výsledkům. Jsem za to opravdu rád a ve spolupráci chci pokračovat i nadále.
Dominik Skaloš
Area Manager
Rád jsem s Jaromírem spolupracoval na zvládnutí změny z mé práce provozního ředitele v IT společnosti. Protože moje mise v této společnosti na vlastní žádost skončila, začal jsem hledat nové nastavení pro svou budoucí práci. Jaromír mě v tomto procesu vedl systematicky a s velkým klidem a trpělivostí. Výsledkem bylo, že jsem začal stále více přemýšlet o tom, jak a co dál, a pak jsem velmi dobře pochopil, že i pro mě je možný jiný způsob práce. Něco, co jsem dříve nepovažoval za možné. Jaromír mi pomohl podívat se na jiné obzory. Práci s ním mohu rozhodně doporučit. Miro, děkuji ti za trpělivost, kterou jsi se mnou měl.
Eelko Truijens
Chief Operations Officer

kontakt

NAPIŠTĚ MI
Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno