Skutečná změna - výběr několika obvyklých témat, které můžeme zlepšit

pracujme spolu

012-funnel-1.png
TIME MANAGEMENT (POTÝKÁM SE S NEDOSTATKEM ČASU)
010-money-1.png
WORK-LIFE BALANCE (HLEDÁM ROVNOVÁHU MEZI PRACOVNÍM A OSOBNÍM ŽIVOTEM)
011-reframe-1.png
CHTĚL/A BYCH ZLEPŠIT ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ
009-strategy-1.png
CHCI ZVÝŠIT PRODEJE
006-digital-marketing-1.png
ŘEŠÍM TÉMA SEBEHODNOTA / SEBEDŮVĚRA
007-online-course-1.png
ZAJÍMÁ MĚ ZMĚNA A ZAVEDENÍ NOVÝCH NÁVYKŮ
009-strategy-1.png
POTŘEBUJI ZLEPŠIT PLÁNOVÁNÍ
012-funnel-1.png
ZAŽÍVÁM NÍZKOU ŽIVOTNÍ ENERGIi
011-reframe-1.png
ZAJÍMÁ MĚ OSOBNÍ ROZVOJ
009-strategy-1.png
ŘEŠÍM DOSAHOVÁNÍ SVÝCH CÍLŮ
006-digital-marketing-1.png
CHTĚL/A BYCH PRACOVAT NA SVÉM VYHOŘENÍ
013-income-1.png
RÁD/A BYCH ZLEPŠIL/A SVÉ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
012-funnel-1.png
CÍLÍM NA ZLEPŠENÍ PRODUKTIVITY A EFEKTIVITY
009-strategy-1.png
MOJE TÉMA JE DLOUHODOBÁ SPOKOJENOST
008-email-marketing-1.png
UVAŽUJI O ZMĚNĚ PROFESE
011-reframe-1.png
HLEDÁM VĚTŠÍ SEBEPOZNÁNÍ
007-online-course-1.png
CHCI POSUNOUT DOVEDNOSTI OHLEDNĚ VEDENÍ LIDÍ
008-email-marketing-1.png
ŘEŠÍM VZTAHY DOMA NEBO NA PRACOVIŠTI
012-funnel-1.png
NEVYHOVUJE MI VELKÝ STRES
011-reframe-1.png
CÍTÍM SE ZACYKLENÝ/Á A BEZRADNÝ/Á
010-money-1.png
CHCI SE POSUNOUT V PODNIKÁNÍ
006-digital-marketing-1.png
POTŘEBUJI UDĚLAT ROZHODNUTÍ
009-strategy-1.png
ČEKÁ MĚ SPUŠTĚNÍ NOVÉHO PRODUKTU
012-funnel-1.png
CHYBÍ MI POCIT SEBEREALIZACE
013-income-1.png
JSEM V TOM NOVĚ A CHCI Z TOHO VYJÍT JAKO VÍTĚZ
012-funnel-1.png
HLEDÁM ZLEPŠENÍ V PŘEDÁVÁNÍ NEBO PŘIJÍMÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY
011-reframe-1.png
MÁM OBAVU Z NEÚSPĚCHU
008-email-marketing-1.png
POTŘEBUJI ZMĚNU
010-money-1.png
RÁD/A BYCH NASTARTOVAL/A, POSUNUL/A SVOJE PROJEKTY
007-online-course-1.png
CHTĚL/A BYCH NAJÍT NEBO ZLEPŠIT SVÉ SILNÉ STRÁNKY

SEBEROZVOJ

Mini seminář - Cesta ke zkvalitnění života

SEBEKOUČINKOVÁ MEDITACE - AUDIO

© 2023 Jaromír Otava. All rights reserved.